Pasukan Teknikal

TanyaAkademik dibangunkan oleh Fakulti Informatik & Komputeran dengan kerjasama Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan TanyaAkademik.